Course

Course code: LLYU80
Swedish title: Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet
ECTS credits: 90

NB! The information below was about autumn semester 2021. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2021
Semester: 1
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2021-08-30 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-5850L

Introductory meeting: 2021-12-03 at 13:15 – 14:00

Teachers: Anders Agebjörn, Jennifer Vestergård

Description

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa i sva på gymnasial nivå?

På uppdrag av skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan eller motsvarande verksamheter. Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida:www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

I den här kursen får du kunskap om och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas. I kursen ges kunskap inom områden som är centrala för ämnesundervisningen, till exempel det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett andraspråksperspektiv och litteraturdidaktik. Mer information om de olika delkurser som ingår i utbildningen hittar du i kursplanen.

Kursen ges på halvfart och helt på distans – utan obligatoriska träffar – med stöd av nätbaserad lärplattform. Kurser inom lärarlyftet administreras av LUCE: https://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-yrkesverksamma/utoka-din-behorighet-lararlyftet.

Termin 1

 • Delkurs 1, (6 hp) Skolämnet svenska som andraspråk
 • Delkurs 2, (6 hp) Flerspråkighet: Samhälle och identitet
 • Delkurs 3, (3 hp) Att läsa och skriva akademiska texter

Termin 2

 • Delkurs 4, (9 hp) Svenska språket i ett andraspråksperspektiv
 • Delkurs 5, (6 hp) Skriftlig språkfärdighet för sva-läraren

Termin 3

 • Delkurs 6, (6 hp) Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna
 • Delkurs 7, (6 hp) Språkundervisning för nyanlända elever
 • Delkurs 8, (3 hp) Digitala perspektiv i sva-undervisningen

Termin 4

 • Delkurs 9, (6 hp) Elevers läs- och skrivinlärning
 • Delkurs 10, (3 hp) Didaktiska perspektiv på ordinlärning
 • Delkurs 11, (6 hp) Elevers skriftliga produktion: Analys och respons

Termin 5

 • Delkurs 12, (7,5 hp) Uttalsundervisning i teori och praktik
 • Delkurs 13, (7,5 hp) Betygssättning och bedömning

Termin 6

 • Delkurs 14, (15 hp) Didaktiska perspektiv på litteraturen och andraspråksläsaren

Modules

 1. Swedish as a Second Language as a School Subject, 6 ECTS
 2. Multilingualism: Society and Identity, 6 ECTS
 3. Reading and Writing Academic Texts, 3 ECTS
 4. Swedish from a Second Language Perspective, 9 ECTS
 5. Written Proficiency for Teachers of Swedish as a Second Lang, 6 ECTS
 6. Pupils' and Adults' Second Language Acquisition, 6 ECTS
 7. Language Teaching for Newly Arrived Pupils, 6 ECTS
 8. Digital Persp. in the Teaching of Swedish as a Second Lang., 3 ECTS
 9. Pupils' Learning of Reading and Writing, 6 ECTS
 10. Didactic Perspectives on Word Acquisition, 3 ECTS
 11. Pupils' written Production: Analysis and Feedback, 6 ECTS
 12. The Theory and Practice of Teaching Pronounciation, 7.5 ECTS
 13. Grading and Assessment, 7.5 ECTS
 14. Didactic Persp. on Literature and the Sec. Lang. Reader, 15 ECTS

Important dates – autumn semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
In Swedish
29 augusti 2022 – 8 juni 2025

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish as Second Language

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15