Course

Course code: LIVR29
Swedish title: Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och medier i Latinamerika
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2011.

Study period: spring semester 2011
Type of studies: full time, day
Study period: 2011-03-28 – 2011-06-10
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-72602

Description

Kursen fokuserar populärkultur och framför allt medier i Latinamerika ungefär från 1975 och framåt. Kursen består av två delar. Delkurs ett består av studier av hur press, radio och tv fungerar, allt mot en bakgrund av den grund som läggs inom utbildningsväsendet. Speciellt uppmärksammas nyhetsförmedling, la telenovela och reklam i länder som Mexiko, Venezuela och Argentina. Studenternas arbete redovisas muntligt på lektionerna som redogörelser samt diskussionsinlägg samt i en uppsats vid kursens slut. Delkurs två består av en egen mindre forskningsuppgift på något av de studerade områdena. Exempelvis kan studenten studera fotbollsreferat, artiklar i anslutning till tv-program samt inrikes- eller utrikesnyheter under en viss tid. En annan uppgift kan vara att följa ett antal avsnitt av en telenovela för att identifiera hur berättelsen är strukturerad. En uppgift skulle kunna vara att följa ett antal magasinsprogram ledda av en känd radio- eller tv-personlighet. Ytterligare en uppgift kan vara att studera ett antal nummer av en och samma tidskrift för att se vilket innehållet är och vilken vinkel som anläggs. Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt vid kursens slut.

Modules

  1. Cultural Phenomena of Contemporary Latin America, 7.5 ECTS
  2. In-depth Assignment, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Comparative Literature

More about the subject, research, staff etc.