Course

Course 15 credits • GREM14

Kursen vänder sig till studerande inom något av masterprogrammen i humaniora och teologi. Den kan även läsas som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Study period: spring semester 2023
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2023-01-16 – 2023-06-04
Language of instruction: English
Application code: LU-75750
Eligibility: 90 ECTS in Greek or equivalent.

Greek (Ancient and Byzantine)

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15