Course

Course code: FIVH12
Swedish title: Filmvetenskap: Filmhistoriografi
Credits: 7.5

Study period: autumn semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-10-02 – 2024-10-31
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30714
Eligibility: Admission to the course requires FIVA10 Studies on film, introductory course and advanced course, or 60 credits in progressive sequence in related humanities subjects such as History, Visual studies, Literature.

Description

Vad är filmhistoria egentligen? Hur kan filmhistoria skrivas och vad bygger den på för material? Vilka är de teoretiska perspektiven på filmhistorien? Hur ska vi förstå filmarkivens roll i filmhistorieskrivningen? Vad innebär digitaliseringen för forskningen? Kan vi lita på de filmhistoriska översiktsverken? Kursen ges på campus.

En kritisk översikt över filmhistorieskrivningen

Den här kursen som ges på helfart på campus i Lund – kan läsas som fristående samt som obligatorisk delkurs inom kandidatkursen i filmvetenskap. Kursen ger dig en kritisk översikt över filmhistorieskrivningen, filmhistoriografin, och dess skiftande villkor. Den lyfter fram filmarkivens roll i filmforskningen och tar upp filmens karaktär av kulturarv som bevaras och sprids på skilda vägar. 

Kursen problematiserar den historiska förståelsen av filmkonsten och ger därmed en ingång över skilda historiografiska perspektiv, men innehåller också handfasta baskunskaper om filmbevarande, filmrestaurering, filmhistorieskrivning, kanonbildning, periodisering och urvalsfrågor. Kursinnehållet är visserligen filmvetenskapligt till sin karaktär men är också av stort intresse för alla som använder film som källa till kunskap, till exempel historiker och etnologer.

Undervisningsform och examination

Kursens undervisningsspråk är svenska. Kursseminarierna ges på campus och slutexaminationen består av en skriftlig uppsats samt en muntlig presentation av uppsatsen.

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
2 October 2024 – 31 October 2024

Sista anmälningsdag den 15 April 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 14,375
First payment: SEK 14,375
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

April 2024

Film Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15