Course

Course code: ARAB05
Swedish title: Arabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad kurs
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2015.

Study period: spring semester 2015
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2015-01-19 – 2015-06-07
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-73621

Introductory meeting: 2015-01-26 at 18:00 – 19:00

Course coordinator: Wajdi Al-Nakkash
Teachers: Wajdi Al-Nakkash

Description

Kursen fullföljer den genomgång av den grundläggande arabiska grammatik som inletts under ARAB04 samt ger de studerande tillfälle till repetition, träning och fördjupning av grammatiska moment som inhämtats i ARAB04 . I kursen ingår läsning av medelsvåra texter av varierande karaktär. Kursen ger vidare aktiv träning i förmågan att läsa, förstå och översätta texter från arabiska. Användning av onlineresurser för det arabiska språket tränas. Kursen utgörs av talövningar med exempel från vardagssituationer med stegvis ökande ordförråd (ca 1500 ord). Kursen ger aktiv träning i förmågan att uppfatta och använda arabiska i olika sammanhang samt att läsa och skriva enkla texter av varierande slag. Skriftliga och muntliga färdigheter samt hör- och läsförståelse är av lika stor betydelse liksom översättning från och till arabiska. Kursen fokuserar vidare på förmågan att kommunicera i enkla och användbara situationer.

Kursen består av följande delkurser:

1. Modern standardarabiska, introduktion II, 7,5 högskolepoäng

2. Kommunikativ arabiska II, 7,5 högskolepoäng

Modules

  1. Modern Standard Arabic - Introduction II, 7.5 ECTS
  2. Communicative Arabic II, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Arabic Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15