lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska

Studievägledning, Svenska

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminen):

  • Telefon: måndagar och torsdagar 9–10 och tisdagar 13–14
  • Mottagning: måndagar och torsdagar 11–12 och tisdagar 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Stängt 16/2 till 23/2.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Åsa Wikström

Studievägledare
Svenska
Danska
Isländska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

måndag och torsdag 9–10, tisdag 13–14

Besökstider

måndag och torsdag 11–12, tisdag 14–15