lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Litteraturvetenskap

Kursexpedition, Litteraturvetenskap

Tog min Master-examen i "Litteratur - Kultur - Media" på Lunds universitet 2016.

Arbetar nu halvtid i SOL-receptionen och deltid som utbildningsadministratör för Litteraturvetenskap och Barnlitteratur.

Har sedan 2012 också arbetat som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund (CSS). Primärt som administratör för nätportalen IWCSS (Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier) och vårt nätbaserade publikationsforum CSSpublications.net.

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap

Robert Ekdahl

Utbildningsadministratör
Barnlitteratur
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Receptionist
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.ekdahlsol.luse

Telefon
0–222 78 47 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:L101b (utbildningsadministratör)
SOL Reception (receptionist)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag kl 10.30-11.30

Besökstider

utbildningsadministratör
Måndag, tisdag, torsdag kl 09:30-11:30

receptionist
12:30-16:00