lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Receptionen

i SOL-husen

Receptionen är belägen i foajén på entrévåningen i SOL-husen.

Receptionen hjälper dig med:

  • Allmänna frågor
  • Köp av kompendier
  • Köp av parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna salstentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)
  • Bokning av grupprum

Betala gärna med kort!

Kontaktinformation

Öppettider terminstid: mån-fre kl. 08:30–16:00

E-post:
receptionensol.luse
Telefon:
046-222 32 10


Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen och här på webbsidan.

 

Särskilda öppetider sommaren 2018:

Receptionen har öppet som vanligt fram till midsommar förutom den 15 juni, då det är stängt.

  • 25 juni - 6 Juli: receptionen är öppen 10.00–12.00
  • 6 juli–10 augusti: receptionen är stängd
  • 13–24 augusti: receptionen är öppen kl 10.00–14.00, med undantag från den 20 augusti då receptionen är stängd.

Ordinarie öppettider från 27 augusti.

 

Hittegods

Har du tappat ditt kontokort, en vante, din mobil, ditt paraply, ditt jojo-kort eller något annat? Fråga i receptionerna. Det lämnas in mycket upphittade saker till oss.