lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitiv semiotik

Semiotiken är vetenskapen om betydelser i vidaste bemärkelse. Det innebär att semiotiken också sysslar med annat än språkliga betydelser, t.ex. gester, bilder, andra visuella tecken, osv. Semiotiken är en systematisk vetenskap som söker allmänna lagbundenheter och invarianter.

Semiotiken blev officiellt ett ämne vid Lunds Universitet 1998, då det blev möjligt att bedriva forskarstudier inom denna specialitet. Innan dess har semiotiken existerat vid universitetet som en lång följd av forskningsprojekt och i form av det öppna och frivilliga Seminariet i kultursemiotik som inleddes 1986.

I samband med upprättandet av Centrum för kognitiv semiotik flyttade semiotikämnet från Konst- och musikvetenskap till SOL 2009. Ämnet är inkvarterat på våning 4 i Humanisthuset.

 

Cette page en français

Esta página en español

Kontaktpersoner