lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tyska

Tyska är det största språket inom EU med ca 100 miljoner tysktalande främst i Tyskland, Österrike och Schweiz men även nationella minoriteter i flera andra länder. Tyska är också ett viktigt kontaktspråk i Östeuropa.

De tyskspråkiga länderna är Sveriges största handelspartner och kunskaper i tyska är av stor vikt om du vill arbeta inom internationell handel. Sverige är ett stort turistland för tyskarna.

Målet med våra kurser är att du som student ska uppnå goda muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Dessutom studerar du de tyskspråkiga ländernas kultur, samhälle och litteratur. Efter ett års studier har du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet. Som ett stort språk kan tyska vara av nytta på många arbetsplatser inom exempelvis medier, turistbranschen, Utrikesdepartementet eller EU.