lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarieserier

 1. Allmän språkvetenskap - forskarseminarium | Hela seminarieserien 2(116)
 2. Allmän språkvetenskap - uppsatsseminarium | Hela seminarieserien 0(1)
 3. Aspektseminariet | Hela seminarieserien 0(97)
 4. Björnståhl - reseseminarium | Hela seminarieserien 0(7)
 5. Centrum för kognitiv semiotik | Hela seminarieserien 0(191)

  Inom ramen för RJ:s forskningsprogram Centrum för kognitiv semiotik (http://project.sol.lu.se/ccs) möts programmets medlemmar och andra intresserade för att diskutera tidigare forskning på de områden som programmet omfattar (semiotiska resurser som språk, gester och bilder med avseende på människosläktets evolution och historia, barnets utveckling och neurologisk representation), litteratur av relevans för området, samt forskning bedriven inom programmet.

 6. Deckarseminariet | Hela seminarieserien 0(41)
 7. Didaktikseminariet för de romanska språken | Hela seminarieserien 0(3)

  Didaktikseminariet för de romanska språken" vänder sig till lärarstudenter i franska, spanska och italienska på SOL samt till andra intresserade studenter och språklärare i regionen. Vi presenterar pågående forskning om undervisningen av främmande språk i skolkontext och diskuterar erfarenheter från den svenska skolan. Fokus ligger på undervisningen av de romanska språken men seminariet behandlar även mer allmänna didaktiska teman.

 8. Diskursmötet | Hela seminarieserien 0(25)

  Seminarieseriens egen hemsida

  Syftet med detta seminarium är att skapa ett flervetenskapligt forum för diskussioner om diskursanalys från olika teoretiska, metodiska och disciplinära vinklar.

 9. Engelska: språkvetenskapligt seminarium | Hela seminarieserien 0(124)
 10. Film- och mediehistoriska seminariet | Hela seminarieserien 0(10)
 11. Filmvetenskap - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(89)
 12. Filmvetenskap - uppsatsseminarium | Hela seminarieserien 0(7)
 13. FokusRom | Hela seminarieserien 0(2)

  Ett samarbete mellan ämnena Latin och Antikens kultur och samhällsliv

 14. Fonetik - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(48)
 15. Fonetik - uppsatsseminarium | Hela seminarieserien 0(2)
 16. Forskarseminariet om fransk litteratur | Hela seminarieserien 0(20)

  Arrangeras av Björn Larsson

 17. Forskarseminariet om fransk språkvetenskap | Hela seminarieserien 0(44)

  Arrangeras av okänd person

 18. Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO) | Hela seminarieserien 0(44)
 19. Grammatik | Hela seminarieserien 0(265)

  Ett forum för grammatikintresserade vid Språk- och litteraturcentrum. Seminarierna är av tre typer: Diskussioner av lästa artiklar, gästföreläsningar samt presentationer av egen forskning.

  Torsdagar kl 13:15 – 15:00

  Plats SOL Lingvisten L303a

  Arrangeras av Gunlög Josefsson och Lars-Olof Delsing

 20. Grekiska - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(152)
 21. Humaniora och medicin | Hela seminarieserien 0(8)
 22. Högre seminarium i slavistik och europastudier | Hela seminarieserien 0(3)
 23. Italienska seminariet | Hela seminarieserien 0(3)
 24. Komplitt (Forum för komparativ litteraturvetenskap) | Hela seminarieserien 0(39)

  Seminarieseriens egen hemsida

 25. Latin - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(102)
 26. Linnéprojektet CCL | Hela seminarieserien 0(13)
 27. Litteraturvetenskap - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(53)
 28. Litteraturvetenskap - uppsatsseminarium | Hela seminarieserien 0(14)
 29. Lund Circle of East Asian Linguistics | Hela seminarieserien 0(10)

  Seminarieseriens egen hemsida

  This seminar series is for presenting and discussing research on languages from East and Southeast Asia. It is open to researchers and students from any academic field approaching East Asian languages from a linguistic perspective.

 30. Minnesstudier | Hela seminarieserien 0(3)
 31. Nordiska språk - forskarseminarium | Hela seminarieserien 1(174)
 32. Nygrekiska seminariet | Hela seminarieserien 0(1)
 33. Pedagogiskt seminarium | Hela seminarieserien 0(3)

  Seminariet är avsett som ett stöd för lärarnas pedagogiska utveckling, med fokus på dialog och utbyte av erfarenheter. Pedagogiska problem inom språk, litteratur och områdesstudier diskuteras.

 34. Presseminarium | Hela seminarieserien 0(5)
 35. Rumänska - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(21)
 36. SOL-seminarium | Hela seminarieserien 0(40)
 37. Semantik | Hela seminarieserien 0(61)
 38. Semiotikseminariet | Hela seminarieserien 0(53)

  Seminariet i kultursemiotik (som startade 1986) är ett interdisciplinärt seminarium, öppet, i först hand, för alla studeranden på doktorandnivå vid universitetet, oavsett tidigare ämneskombination. Varje läsår inriktar sig seminariet på ett nytt område inom semiotiken, som vi behandlar från olika utgångspunkter. Vid seminariet uppträder också inbjudna gästforskare, vars ämnen stundom kan ligga utanför läsårets ämne. Det senare är också sant ifråga om de avhandlingsrapporter som deltagarna i forskarutbildningen framlägger vid seminariet.

  Arrangeras av Göran Sonesson

 39. Semitiska språk - forskarseminarium | Hela seminarieserien 0(35)
 40. Slavistik och Europastudier | Hela seminarieserien 0(3)
 41. Spanska forskarseminariet | Hela seminarieserien 0(25)

  Spanska forskarseminariet i litteraturvetenskap och didaktik. Doktorander och forskare lägger fram delar av de arbeten som de håller på att färdigställa.

 42. Språkinlärning | Hela seminarieserien 0(164)
 43. Språkteknologi | Hela seminarieserien 0(3)
 44. Text | Hela seminarieserien 0(3)
 45. Öppna polska seminariet | Hela seminarieserien 0(41)

  Arrangeras av okänd person

 46. Öst- och Centraleuropeiska högre seminariet | Hela seminarieserien 0(41)
 47. Översättningsseminarium | Hela seminarieserien 0(59)

  Arrangeras av Lisa Holm