lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle som går att anmäla sig till är den 8-9 maj 2018.

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på sex universitets- och högskoleorter i Sverige  Anmäl dig till den provort där du vill göra provet. Tisus ges också i utlandet.

Fotograf: Louise Larsson