lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle som går att anmäla sig till är den 30–31 oktober 2018. För att anmäla dig till testet i Lund - se mer information under rubrik "Anmälan..." och "Betalningsinformation..." till höger.

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på sex universitets- och högskoleorter i Sverige  Anmäl dig till den provort där du vill göra provet. Tisus ges också i utlandet.

Fotograf: Louise Larsson