lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öst- och centraleuropakunskap

Studierektor, Öst- och centraleuropakunskap

Jag är en statsvetare som jobbar inom Europastudier med särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet. Efter att ha studerat nationella och etniska identiteter riktar jag min forskning idag mot frågor kring transnationella identiteter, såsom den europeiska, och dess manifestation inom politik. Särskilt fokus lägger jag på sociala mediers inflytande på polariseringsprocesser i EU och USA. Jag intresseras allmänt av demokrati, deltagande och digitalisering.

Jag har fått min doktorsexamen i statsvetenskap med inriktning på Comparative Politics och Internationella Relationer från University of Maryland at College Park och min master från Northeastern University, båda i USA.Jag är viceordförande vid Centrum för Europaforskning vid Lunds Universitet, samt koordinator för masterprogrammet i Europastudier. Har också arbetat som USA-korrespondent och analytiker på Radio BBC, Romanian Service och som kurskoordinator på Harvard Business School.

Forskning

Om forskningen

Min nuvarande forskning handlar om minneskonflikter i Europa efter 1989. Mer konkret vill jag studera om den Europeiska Unionen (EU) agerar som minnesaktör och hur EU definierar konsekvenserna av minneskonflikter för integration. Jag är medlem i den Nordiska Minnesnätverket "Towards a Common Past?" och har varit medlem i gruppen led av Professor Barbara Törnquist-Plewa som formulerade och skrev en stor forskningsansökan till EC inom ramen för FP-7.
Jag forskar också inom kommunikationspolitik och politiska symboler. Jag är intresserad av vilka grafiska symboler EU utvecklade för att nå och vinna över en större publik. Samt vill jag veta hur dessa EU-medborgare tog emot den grafiska symboliken och hur den har blivit tolkat av olika kategorier människor.
Bland mina andra forskningsintresse har jag relationen mellan litteratur/ film och politik i Rumänien, och ett starkt intresse om relationen mellan religion och nationalism, särskilt i sekulariserade (eller post-sekulariserade) samhälle som Sverige.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (11 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Europastudier, Jiddisch, Ryska samt Öst- och centraleuropakunskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Undervisning våren 2018

Övriga uppdrag och meriter

Studierektor för ämnena Europastudier, Öst- och Centraleuropastudier, Ryska, och Jiddisch

Programkoordinator for Master of Arts in European Studies

Vice-föreståndare för Centrum för Europaforskning

Projektledare för Lunds Universitet inom ramen för Erasmus+ programmet "Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection"

Anamaria Dutceac Segesten

Universitetslektor
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Europastudier
Jiddisch
Ryska
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anamaria.dutceac_segesteneu.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20