lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Litteraturvetenskap


Robert Ekdahl

Robert Ekdahl

utbildningsadministratör

robert.ekdahlsol.luse
046–222 78 47


Peter Henning

Peter Henning

forskare, studievägledare

peter.henninglitt.luse
046–222 74 37


Bibi Jonsson

Bibi Jonsson

professor, studierektor

bibi.jonssonlitt.luse
046–222 84 72


Helena Nilsson

Helena Nilsson

doktorand, utbildningskoordinator

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Anders Palm

Anders Palm

professor emeritus

anders.palmmed.luse
046–222 99 11


Per Rydén

Per Rydén

professor emeritus

per.rydenlitt.luse
046–222 47 24


Cristine Sarrimo

Cristine Sarrimo

docent, sektionsföreståndare

cristine.sarrimolitt.luse
046–222 84 88


Erik Zillén

Erik Zillén

docent, universitetslektor

erik.zillenlitt.luse
046–222 84 81