lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Grekiska (antik och bysantinsk)

Kursexpedition, Grekiska (antik och bysantinsk)

Utbildningsadministratör med ansvar för spanska, franska, italienska, rumänska, latin, nygrekiska och klassisk grekiska.

Har hand om alla typer av LADOK-ärenden: registrering och avbrott på kurs samt inrapportering av betyg.

Telefonkontakt/Besök: Det går bra att ringa eller besöka mig under kontorstid måndag - fredag. Jag tar emot i mån av tid. Jag nås snabbast via mejl: cecilia.johansson@sol.lu.se

Telefonnummer: 046 222 88 05

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska och Spanska
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Cecilia Johansson

Utbildningsadministratör
Franska
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Italienska
Latin
Rumänska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia.johanssonsol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:L515a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20