Centre for Languages and Literature

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

Seminar

"Aspectual Particles" in German

2017-02-21 Tu   13:15 - 15:00

Information Meeting

Hur är det att arbeta som översättare?

2017-02-21 Tu   15:00 - 16:00

2017-02-13

Möt konst, poesi och litteratur genom läkarstudenters ögon på Skissernas Museum

Som läkare behöver man ha både högt specialiserad medicinsk kompetens och vara tränad i att möta sjuka människors känslor och behov. Satsningen på Medicinsk humaniora på läkarprogrammet i Lund och [...]

2017-01-10

Anslag till SOL-forskare

Nicole Kruspe, forskare i allmän språkvetenskap, har beviljats medel av Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt med titeln "Sjungande spindlar, snyftande stenar: Språklig representation av [...]

2016-12-15

Två nya docenter på SOL

Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat att anta Elisabet Göransson som oavlönad docent i latin och Victoria Johansson som oavlönad docent i allmän språkvetenskap. Vi gratulerar! [...]