lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Spanska


Christian Claesson

Christian Claesson

docent, FFU-ansvarig, universitetslektor

christian.claessonrom.luse
046–222 03 17


Carlos Henderson

Carlos Henderson

FFU-ansvarig, universitetslektor

carlos.hendersonrom.luse
046–222 87 99


Katarina Wickström

Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15