lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska

På Språk- och litteraturcentrums engelska avdelning bedrivs forskning inom engelsk språkvetenskap och engelsk litteraturvetenskap under ledning av professorerna Carita Paradis och Cian Duffy.

De språkvetenskapliga forskarna studerar det engelska språket ur en mängd olika perspektiv, exempelvis semantik, pragmatik, syntax, diskurs och språkinlärning. Delar av de engelska språkforskarnas arbete bygger på experimentella metoder (Språk- och litteraturcentrum har toppmodern laboratorieutrustning) och vissa projekt innefattar korpusanvändning.

Bland de forskare som sysslar med engelskspråkig litteratur finns stor variation vad gäller ämnen och inriktningar, och en eklektisk attityd till litteraturstudier uppmuntras. Tre huvudsakliga inriktningar kan dock urskiljas vad gäller både de tillsvidareanställdas och doktorandernas forskning: Renässansdramat, den brittiska skönlitteraturen från Jane Austen och framåt och fenomenet ’modernism’.

Vår tillsvidareanställda personal undervisar på alla nivåer, från grundkursen till doktorandnivån. Alla tillsvidareanställda har doktorsexamen i engelska och bedriver forskning parallellt med undervisningen. Resultatet av detta blir att både forskning och undervisning drar nytta av de senaste landvinningarna inom både forskning och utbildning.

Grundutbildningen i engelska i Lund täcker in såväl språkfärdighet (tala, skriva och förstå) som mer teoretiska aspekter av det engelska språket och den engelska litteraturen. Utöver detta får förstaårsstudenterna vissa grundläggande kunskaper om det brittiska samhället och dess historia.

Därutöver är vi inblandade i undervisning inom området engelska för särskilda (akademiska) ändamål, dvs. utbildning i engelska för personer vars huvudsakliga inriktning inte är språklig, men som måste kunna använda engelska effektivt i allehanda yrkesmässiga sammanhang.

Vi erbjuder akademiska kurser på alla nivåer, vilket framgår av illustrationen nedan.

För ytterligare information om vår forskning, vänligen följ dessa länkar