lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Polska

Kunskaper i polska utgör ett idealiskt komplement till de flesta universitetsutbildningar. Med hjälp av dessa kan du nischa din utbildning mot en region i snabb tillväxt, och som i och med EU:s utvidgning får allt större relevans. Detta har skapat ett ökat behov av översättare i polska, inte minst som EU-översättare i Bryssel. Landet har också stor betydelse som östersjöstat och hör till ett av Sveriges närmaste grannländer. Med tanke på att utbytet mellan Polen och Skandinavien ökar både inom privat och offentlig sektor, kan man förvänta ett ökat behov på arbetsmarknaden av såväl ekonomer och företagare som statsvetare, jurister och journalister med specifik kompetens i polska.

Utbildningen är organiserad som 15-poängs moduler och ordningsföljden mellan dessa kan i viss mån varieras:

  • nybörjarkurs i polska 1-15 hp (POLB01)
  • fortsättningskurser i språket på fyra olika nivåer, (POLB02, POLB03, POLC01, POLD01)
  • litteratur- och kulturkurser om Polen utan krav på språkstudier (POLB04, POLB05)
  • teoretiska kurser i polsk språk- och litteraturvetenskap (POLC02, POLC03)

Polska kan ingå som huvudämne i kandidat- och magisterexamen. Polen behandlas även inom kurser i ämnet Öst- och Centraleuropakunskap.