lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

TISUS

Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig som t.ex. gått gymnasiet utomlands eller gått IB-programmet och därmed inte har de dokumenterade kunskaper i svenska som du behöver, exempelvis i en ansökan till universitetsstudier eller för att en blivande arbetsgivare kräver detta.

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat – eller gå sista året på – en gymnasieutbildning när du genomgår Tisus. 

För att bli godkänd på Tisus måste du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Du behöver dock inte visa upp intyg på dessa kunskaper för att få lov att göra TISUS. Mer information? Se länkarna i rutorna till höger i bild!

Tänk på att TISUS-testet ges under två dagar. Vissa deltagare får göra alla delproven den första dagen och andra måste komma tillbaka dagen därpå för att göra det muntliga testet då.