lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska


Katarina Lundin

docent, sektionsföreståndare

katarina.lundinnordlund.luse
046–222 87 02