lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska


Marit Julien

FFU-ansvarig, professor

marit.juliennordlund.luse
046–222 87 07


Katarina Lundin

docent, sektionsföreståndare

katarina.lundinnordlund.luse
046–222 87 02