lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Förkunskapskrav

För att bli antagen på grundkursen i spanska (1-30 hp) måste du ha läst minst gymnasiets steg 3. Vi vet dock att många, trots att de formellt uppfyller behörighetskraven, upplever att det är ett mycket stort glapp mellan spanskan på gymnasiet och universitetsstudierna i ämnet. Därför rekommenderar vi att du som funderar på att läsa grundkursen testar dina förkunskaper genom att göra det så kallade DELE-provet på nivå B1. Här kan du testa dina förkunskaper:

http://www.cervantes.to/test_inicial.html

Detta prov ger en indikation på om du har tillräckligt goda förkunskaper för att klara vår grundkurs, även om ett gott resultat (ca 80% rätt och uppåt) förstås inte innebär någon garanti.