lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Hebreiska


Liliete Martins

utbildningsadministratör

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50


Rakel Nihlén

studievägledare, universitetsadjunkt

rakel.nihlenmellost.luse
046–222 97 47