lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2015-11-26

Två nya docenter på SOL

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat att anta Anna Cabak Rédei som oavlönad docent i kognitiv semiotik och Annika Mörte Alling som oavlönad docent i franska med inriktning [...]

2015-11-06

VR-anslag till SOL-forskare

Jordan Zlatev och Joost van de Weijer, lingvistik, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett treårigt anslag för projektet ”Fenomenologi och språktypologi av rörelse”. Vi gratulerar! [...]

2015-11-03

HT-samtal - ny podcast från Lunds universitet

Kan robotar drömma? Är alla misstag av ondo? Hur skildras ohälsa i litteraturen? En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet tar sig an dessa och många andra frågor [...]