lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Kandidatuppsats

Ventilering av kandidatuppsatser

2014-08-29 Fr   13:15 - 16:00

Seminarium

KOMPLITT

2014-09-04 To   15:00 - 17:00

2014-08-11

SOL-professor bland Outstanding Female Academics

Professor Carita Paradis, engelska, har av The Robert Bosch Stiftung, i samarbete med Spektrum der Wissenschaft, and Nature blivit inkluderad bland en rad "distinguished professors" som presenteras [...]

2014-06-13

Stipendium till SOL-forskare

Docent Mikael Roll, lingvistik, har tilldelats Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för 2014. [...]