lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-09-29

Ny kurs om samtidslitteratur

Under vårterminen 2017 sjösätter avdelningen för litteraturvetenskap på SOL-centrum en helt ny kurs: ”Den samtida litteraturen” (30 hp). Kursens syfte är att ge en översikt över viktiga tendenser och [...]

2016-09-21

MOOC i academic writing

Lunds universitet har nu en MOOC (Massive Open Online Course) i academic writing på engelska! [...]

2016-09-15

Litteraturvetaren Malin Alkestrand.

Harry Potter kan hjälpa svenska elever att förstå värdegrunden

Drakar, häxor och magiska världar – vad har det med demokrati, kulturell mångfald och mänskliga rättigheter att göra? Litteraturvetaren Malin Alkestrand har i sin avhandling vid Lunds universitet [...]