lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2015-05-20

Henry Diab har fått utmärkelse i Jordanien

Henry Diab, universitetsadjunkt i arabiska, har på grund att sitt mångåriga arbete med att utveckla relationer och utbyten mellan SOL och Lunds universitet och Yarmouk University i Jordanien förärats [...]

2015-05-18

Professor Lena Ambjörn, arabiska, har valts in till arbetande ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, den Filosofisk-Filologiska klassen. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]

2015-05-07

Glasklar brytning i gesterna

Hur dukar du ett bord? En fransman och en svensk gör nog på ungefär samma sätt när de ställer fram glas, lägger ut bestick och sätter fram tallrikar. Men när de ska beskriva hur de dukar ser gesterna [...]