lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-11-07

VR-medel till SOL-forskare

Shinichiro Ishihara (japanska) och Simon Devylder (kognitiv semiotik) har beviljats forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Det har också Eva Klingvall och Fredrik Heinat (huvudsökande, [...]

2018-11-05

Bidrag till medarbetare i franska

Mari Bacquin & Carla Killander Cariboni har erhållit två tryckningsbidrag för sin bok "La littérature française ne se résume pas": 25 000 kronor från Kungl. Patriotiska Sällskapet och [...]

2018-10-11

Ny docent på SOL

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Borhanedin Yassin som oavlönad docent i Mellanösternstudier. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]