lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

Frey, Werner (2003): Syntactic conditions on adjunct classes

2017-01-24 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

Nabosprogsforståelse i praksis

2017-01-25 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Metodseminarium: om objektsskifte i älvdalska

2017-01-26 To   13:15 - 15:00

2017-01-10

Anslag till SOL-forskare

Nicole Kruspe, forskare i allmän språkvetenskap, har beviljats medel av Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt med titeln "Sjungande spindlar, snyftande stenar: Språklig representation av [...]

2016-12-15

Två nya docenter på SOL

Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat att anta Elisabet Göransson som oavlönad docent i latin och Victoria Johansson som oavlönad docent i allmän språkvetenskap. Vi gratulerar! [...]

2016-12-07

Hedersomnämnande

Jan Schwarz har, av priskommittén för Fenia and Yaakov Leviant Memorial Prize in Yiddish Studies, fått ett hedersomnämnande för sin publikation Survivors and Exiles: Yiddish Culture after the [...]