lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2015-11-06

VR-anslag till SOL-forskare

Jordan Zlatev och Joost van de Weijer, lingvistik, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett treårigt anslag för projektet ”Fenomenologi och språktypologi av rörelse”. Vi gratulerar! [...]

2015-11-03

HT-samtal - ny podcast från Lunds universitet

Kan robotar drömma? Är alla misstag av ondo? Hur skildras ohälsa i litteraturen? En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet tar sig an dessa och många andra frågor [...]

2015-11-02

VR-anslag till SOL-forskare

Jonas Granfeldt, Malin Ågren och Susan Sayehli har fått ett treårigt VR-anslag (UVK) för projekt om muntlig språkfärdighet i främmande språk. Projektet genomförs i samarbete med Göteborgs och [...]