lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2014-03-07

Rausingpriset till Marianne Gullberg

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet, tilldelas Rausingpriset 2014. [...]

2014-02-26

Forskningstermin till SOL-forskare

Francis M. Hult, engelska, och Erik Zillén, litteraturvetenskap, har av HT-fakulteterna beviljats medel för en termins heltidsforskning (HT2014). Grattis och lycka till med forskningen! [...]

2014-01-17

Välgörare, arkeolog och språkvetare nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten har utsett styrelseordföranden i Crafoordska stiftelsen Ebba Fischer, arkeologen Ulla Lund Hansen och språkvetaren Marga Reis till hedersdoktorer 2014. Alla tre har genom sitt [...]