lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Studievägledning, Svenska som andraspråk

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

  • Telefon: måndagar och torsdagar 9–10 och tisdagar 13–14
  • Mottagning: måndagar och torsdagar 10–11 och tisdagar 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare
Svenska
Danska
Isländska
Svenska som andraspråk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Svenska
Under terminstider: måndag och torsdag 9–10, tisdag 13–14

Administration, Danska, Isländska, Svenska som andraspråk
måndag och torsdag 9–10, tisdag 13–14

Besökstider

Svenska
Under terminstider: måndag och torsdag 10–11, tisdag 14–15

Administration, Danska, Svenska som andraspråk
måndag och torsdag 11–12, tisdag 14–15