lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch

Jiddisch

Regeringen gav för en tid sedan Lunds universitet i uppdrag att utveckla jiddischstudier. Jiddisch är en del av det svenska och europeiska kulturarvet. Det judiska språket med rötter i Östeuropa klassas som officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Att lära sig jiddisch är inte bara ett möte med ett fascinerande och rikt språk utan också en port till en värld full av litteratur, folklore, sånger, konst och idéer.

Här på Språk- och litteraturcentrum erbjuds enstaka kurser i språket såväl som i jiddischkulturens ursprung i Östeuropa och förekomst i Sverige.

Yiddish

The Swedish government asked Lund University to establish a Yiddish Studies Program. Yiddish is part of the Swedish and European cultural heritage. This Jewish language originating in Eastern Europe is an official minority language in Sweden.

To study Yiddish is not only an encounter with a fascinating and rich language but also an entrance to a world of literature, folklore, songs, art and ideas.

Center for Languages and Literatures offers courses in the language and in Yiddish culture's origin and development in Eastern Europe and continued existence in Sweden.