lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

The Birgit Rausing Language Programme

VÅREN 2017

(For information in English, please click "In English" above)

Lunds universitet och ämnena kinesiska och lingvistik mottog 2006 en stor donation om 15 miljoner kronor av Birgit Rausing. The Birgit Rausing Language Programme delar ut dessa medel fördelat på tio år. Programmet är organisatoriskt knutet till Språk- och litteraturcentrum.

Varje år utlyses stipendier och/eller resebidrag i ämnena lingvistik/språkvetenskap respektive kinesiska/sinologi, riktade till postdok, master samt 7-10 mindre stipendier på grundnivå i kinesiska. Stipendierna/resebidragen i kinesiska går till vistelse i kinesiskspråkig forskningsmiljö. Stipendierna/resebidragen i lingvistik/språkvetenskap går till utlandsvistelse, för fältforskning eller forskning i laboratoriemiljö i annat land.

Ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language Programme utser stipendiaterna. Ledningsgruppen består av två representanter för respektive ämne kinesiska och lingvistik/språkvetenskap och Eva Wiberg är ordförande.

I The Birgit Rausing Language Programmes regi hålls också årligen symposier vid Språk- och litteraturcentrum eller Centrum för öst- och Sydöstasienstudier. Varje år avsätts dessutom medel till utbytesforskare i kinesiska och språkpedagoger i kinesiska.

UTLYSNINGAR VÅREN 2017: Annonseras nedan i april/maj 2017.

Frågor gällande dessa donationsmedel och ansökan kan ställas till Gunilla Ek Werner: 046 222 87 10 eller Gunilla.ek_wernersol.luse.

Utlysningar våren 2017 (aktuell information kommer att dyka upp nedan under april månad)

Bidrag för anordnande av konferens alternativt workshop i lingvistik/språkvetenskap

Bidrag för anordnande av konferens alternativt workshop i sinologi/om Kina

Stipendier för masterstudier i kinesiska

Stipendier för masterstudier i lingvistik/språkvetenskap

Resebidrag för forskarstuderande i kinesiska

Resebidrag för forskarstuderande i lingvistik/språkvetenskap