lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska som andraspråk


Nina Ernst

universitetslektor

nina.ernstlitt.luse
046–222 74 37