lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Latin

Kursexpedition, Latin

Studievägledare för kurser i engelska, franska, spanska.

Telefontid:
Mån 11-12
Tis 10–11
Ons 14–15

Mottagningstid:
Ons 13–14
Tor 11–12
eller enligt överenskommelse

Har du frågor, eller vill du boka tid för ett samtal om dina studier?
Kontakta mig på cecilia_l.johansson@sol.lu.se eller på telefon 046 222 88 05

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i franska, Masterexamen i översättning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Engelska, Franska och Spanska
  • Utbildningsadministratör för Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska och Spanska
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Cecilia L Johansson

Utbildningsadministratör
Franska
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Italienska
Latin
Rumänska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare
Engelska
Franska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia_l.johanssonsol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:L515a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20