lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternstudier

FFU-ansvarig, Mellanösternstudier

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Tidningsartiklar (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Mellanösternstudier
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Borhan Yassin

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Mellanösternstudier
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post borhan.yassinmellost.luse

Telefon 046–222 93 57

Rum SOL:A243

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20