lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 791 st)

Redaktörskap (5 av 395 st)

Artiklar (5 av 1453 st)

Bokkapitel (5 av 1931 st)

Förord (5 av 21 st)

Encyklopediartiklar (5 av 85 st)

Konferensbidrag (5 av 1540 st)

Rapporter (5 av 81 st)

Working papers (5 av 272 st)

Översättningar (2 av 2 st)

Recensioner (5 av 580 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 452 st)

Tidningsartiklar (5 av 413 st)

Övrigt (5 av 99 st)