lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 804 st)

Redaktörskap (5 av 400 st)

Artiklar (5 av 1495 st)

Bokkapitel (5 av 1951 st)

Förord (5 av 22 st)

Encyklopediartiklar (5 av 92 st)

Konferensbidrag (5 av 1594 st)

Rapporter (5 av 81 st)

Working papers (5 av 274 st)

Översättningar (2 av 2 st)

Recensioner (5 av 661 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 461 st)

Tidningsartiklar (5 av 489 st)

Övrigt (5 av 114 st)