lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Kinesiska


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Peter Sivam

studierektor, universitetsadjunkt

peter.sivamostas.luse
046–222 08 50


Marcus Tegler

utbildningsadministratör

marcus.teglersol.luse
046–222 75 50