lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rumänska

Kursexpedition, Rumänska

Utbildningsadministratör med ansvar för spanska, franska, italienska, rumänska, latin, nygrekiska och klassisk grekiska.

Har hand om alla typer av LADOK-ärenden: registrering och avbrott på kurs samt inrapportering av betyg.

Telefonkontakt/Besök: Det går bra att ringa eller besöka mig under kontorstid måndag - fredag. Jag tar emot i mån av tid. Jag nås snabbast via mejl: cecilia.johansson@sol.lu.se

Telefonnummer: 046 222 88 05

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska och Spanska
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Cecilia Johansson

Utbildningsadministratör
Franska
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Italienska
Latin
Rumänska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia.johanssonsol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:L515a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20