lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan

Kursexpedition, Författarskolan

Tog min Master-examen i "Litteratur - Kultur - Media" på Lunds universitet 2016.

Arbetar nu som utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik.

Har sedan 2012 också arbetat som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund (CSS). Primärt som administratör för nätportalen IWCSS (Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier) och som webbredaktör för vårt nätbaserade publikationsforum CSSpublications.net, inklusive nättidskriften RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik

Robert Ekdahl

Utbildningsadministratör
Barnlitteratur
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Receptionist
Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.ekdahlsol.luse

Telefon
046–222 84 60 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:H124 (utbildningsadministratör)
SOL Reception (receptionist)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag kl 10.30-11.30

Besökstider

utbildningsadministratör
Måndag, tisdag, torsdag kl 10:30-11:30

receptionist
12:30-16:00

Länk