lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spanska

Studierektor, Spanska

Jag är universitetslektor i spanska på Språk- och litteraturcentrum (SOL).

Jag undervisar i kurser som rör litteratur och kultur på grundutbildningens alla nivåer och är huvudlärare för spanska på SOL:s masterprogram i översättning.

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista som behandlar de kvinnliga romankaraktärerna i några centrala latinamerikanska indigenista-verk. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig ett genusperspektiv, men studieobjektet har skiftat till fantastisk litteratur. Dock ägnar jag mig främst åt kvinnliga författarskap inom denna genre.

Jag är intresserad av berättarteorier i allmänhet men kanske främst av den kognitiva riktningen inom narratologin som utvecklats mycket under de senare åren.

Vid sidan om spansk och latinamerikansk litteratur ägnar jag mig åt pedagogiska och didaktiska frågor.

Forskning

Forskargrupper

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Encyklopediartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin och Spanska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Ingela Johansson

Universitetslektor
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Latin
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingela.johanssonrom.luse

Telefon 046–222 89 22

Rum SOL:L500b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20