lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vaktmästeriet

i SOL-husen

SOL-husens vaktmästeri finns i Humanisthuset (H), rum 109.

Vaktmästeriet sköter bland annat:

  • papperspåfyllnad och tömning av återvinningstunnor
  • inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvaror som behövs för driften
  • byte av toner och häftklamrar på kopiatorer
  • den löpande driften av SOL, exempelvis byte av glödlampor och mindre reparationer
  • behörigheter till passerkort

Vaktmästeriet kan också  hjälpa till med:

  • flytt av möbler vid behov
  • rumsflyttar innan en ny person flyttar in
  • enklare problem som rör AV-utrustning i salarna

Vaktmästeriet är även kontaktpersoner gentemot Akademiska Hus.

Kontaktinformation

E-post: vaktmastare@sol.lu.se

Telefon: 046–222 08 07

Vaktmästare
Idir Alouache
E-post: idir.alouachesol.luse
Telefon: 046–222 08 07