lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ellinor Simiand Foung

Utbildningsadministratör
Filmvetenskap
Författarskolan
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ellinor.simiand_foungsol.luse

Telefon 046–222 84 60

Rum SOL:H124

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Tisdag-fredag kl 8.30 - 9.30 och kl 13.30 - 14.30