lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Engelska


Fabian Beijer

Fabian Beijer

sektionsföreståndare, studierektor, universitetslektor

fabian.beijerenglund.luse
046–222 84 44


Mikael Borg

Mikael Borg

bibliotekarie

mikael.borghtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Henrik Gyllstad

Henrik Gyllstad

docent, universitetslektor

henrik.gyllstadenglund.luse
046–222 75 57