lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Judiska studier

Välkommen till judiska studier vid Lunds universitet!

Är du intresserad av att studera judendom, judisk kultur och historia, hebreiska eller jiddisch? Då har Lunds universitet mycket att erbjuda! Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har ett stort utbud av judaistikkurser från antiken till modern tid, vilka kan kombineras med studier i modern hebreiska och jiddisch vid Språk och litteraturcentrum (SOL). Läs gärna mer om respektive ämne här: 

Historiska och Statsvetenskapliga institutionen erbjuder dessutom ofta specialkurser om modern judisk historia, Förintelsen, Israel och Mellanösternkonflikten.

Hebreiska alfabetet

Hebreiska alfabetet

Kontaktpersoner för Judiska studier vid Lunds universitet

Karin Zetterholm, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Johan Åberg, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Jan Schwarz, lektor jiddisch, Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Rakel Nihlén, adjunkt i modern hebreiska och studievägledare, Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Maria Karlsson, doktorand, Historiska institutionen 

Maria Småberg, forskare i historia, Historiska institutionen 

Tomas Sniegon, lektor Öst- och Centraleuropakunskap, Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Malmö synagoga

Malmö synagoga

Den antika synagogan i Sepphoris, Israel

Den antika synagogan i Sepphoris, Israel. Foto: Karin Zetterholm