lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Danska

Studievägledning, Danska

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

  • Telefon: måndagar och torsdagar 9–10 och tisdagar 13–14
  • Mottagning: måndagar och torsdagar 10–11 och tisdagar 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare
Svenska
Danska
Isländska
Svenska som andraspråk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Svenska
Under terminstider: måndag och torsdag 9–10, tisdag 13–14

Administration, Danska, Isländska, Svenska som andraspråk
måndag och torsdag 9–10, tisdag 13–14

Besökstider

Svenska
Under terminstider: måndag och torsdag 10–11, tisdag 14–15

Administration, Danska, Svenska som andraspråk
måndag och torsdag 11–12, tisdag 14–15