lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Arabiska


Lena Ambjörn

FFU-ansvarig, professor

lena.ambjornmellost.luse
046–222 36 57


Liliete Martins

utbildningsadministratör

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50