lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Europastudier

Sektionsföreståndare, Europastudier

Jag är docent i arabiska och forskare i semitiska språk med språkvetenskaplig inriktning. Jag är också sektionsföreståndare. Jag undervisar såväl i arabisk grammatik och textanalys på alla nivåer som i kommunikativ färdighet. Under flera år (2002-2010) var jag huvudlärare och avdelningsföreståndare för modern standardarabiska på en språkskola i Förenade Arabemiraten och Oman.
Jag har ett levande intresse för pedagogik och utveckling av undervisningsformer. Jag arbetar bl.a. med utvecklandet av en digital språkstudio och med våra kandidatkurser.
Jag har, utöver undervisning, varit anställd som forskare vid Lunds (och Uppsala) universitet. Tyngdpunkten i min forskning ligger på arabisk dialektsyntax. Min forskning, inom såväl dialektologi som övrig forskning inom semitiska språk, är korpusbaserad vilket innebär att jag använder en databas av autentiskt språkligt material som underlag. När det gäller metod faller min forskning inom ramen för typologiska syntaxstudier

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Sektionsföreståndare för Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Ryska samt Öst- och centraleuropakunskap
  • Ordförande, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Maria Persson

Docent
Arabiska
Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare
Sektion 5
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria.perssonmellost.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 52