lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hebreiska

Modern hebreiska är ett av staten Israels två officiella språk. Studiet av hebreiska utgår från det idag talade och skrivna språket. Hebreisk tidningspress är en nödvändig och självklar informationskälla för den som vill följa utvecklingen i denna del av Mellanöstern. Israels internationellt sett högtstående vetenskapliga institutioner utkommer med viktig hebreiskspråkig facklitteratur inom ett flertal discipliner. På hebreiska föreligger också en rik skönlitteratur med en nobelpristagare bland de främsta författarnamnen.