lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lokalerna

i SOL-husen

På denna sida finns översiktskartor och praktisk information om husen, tillgänglighet samt läs-, studie- och datorplatser på SOL.

SOL-husen

SOL-husen består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra. I byggnaderna finns institutionen Språk- och litteraturcentrum och Institutionen för kommunikation och medier samt flera andra enheter och undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är välkommen att fråga och be om hjälp hos till exempel receptionen i foajén.

Absalon (A)

I denna byggnad finns undervisningssalar, tjänsterum, Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS), Arbetslivsforum och Internationella kontoret. På källarplan finns ett tyst rum för avkoppling och ett grupprum som bokas i receptionen.

Biblioteket (B)

I denna byggnad finns SOL-biblioteket, en datorsal (våning 3), Humanistlaboratoriet (källarplan) och tysta läsesalar (våning 3 och 4).

Humanisthuset (H)

På bottenvåningen i denna byggnad hittar du studievägledare och Hörsalen. I byggnaden finns även ett antal undervisningssalar och tjänsterum.

Lingvisthuset (L)

I denna byggnad finns undervisningssalar och tjänsterum.

Salsbeteckningarna har i schemat en bokstav och tre siffror, exempelvis L201. L:et står för Lingvisthuset och 201 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder bottenplan, 2 betyder en trappa upp osv.

Tillgänglighet

Till entréerna ansluter utvändiga ledstråk för synskadade. Dessa leder i sin tur till invändiga ledstråk. Från dessa entréer nås enkelt hissar och ramper som leder till övriga utrymmen i SOL-husen.

Hörslingor finns i salarna A121, A129b och A339 i Absalon. I Humanisthuset finns hörslingor i hörsalen och salarna H135a, H135b, H140, H239a och H339.

Läs- och studieplatser

Tysta läsesalar finns på tredje och fjärde våningen i bibliotekets läshus. Du når läshuset via tredje våningen i biblioteket. För övrigt finns studieplatser utspridda på samtliga våningsplan i bibliotekshuset samt på ”balkongerna” i anslutning till foajén och i Absalons foajé. Som registrerad student vid någon av institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna kan du även boka grupprum via receptionen.

Datorplatser

Datorsalen finns i SOL-biblioteket och är tillgänglig under bibliotekets öppettider. För att kunna logga in på datorerna behöver du ett studentkonto med lösenord.

Här finns information om hur du aktiverar ditt studentkonto

Observera att det inte finns något lagringsutrymme på datorerna i datorsalarna eller biblioteket. Om du vill spara filer måste du medföra ett eget USB-minne eller liknande.

Tala med receptionen i foajén om du är osäker på hur du ska få din inloggning att fungera.

Studentpentry

På bottenvåningen i Absalonhuset, närmast utgången mot UB-parken, finns SOL:s studentkök. Där finns kylskåp, mikrovågsugnar och möjlighet att sitta och äta medhavd mat.

SOL-husens öppettider

Måndag-fredag: kl. 7:30-19:00
Lördag: kl. 10:00-16:00
Söndag: Stängt

HT-studenter och studenter vid Institutionen för kommunikation och medier kommer in i foajén vardagar kl. 06:30-22:00 och lördagar kl. 10:00-16:00 med LU-kort + kod. Söndagar och helgdagar är huset stängt för studenter.

Särskilda öppettider vid helger.

Kontaktinformation

Leveransadress: Finngatan 1, 223 62 Lund
Postadress
: Enhetens namn, Lunds universitet, Box 201, 221 00 Lund
Besöksadress
: Helgonabacken 12
Hämtställe: 20

Externa lokalbokningar

Behöver du boka en lokal på SOL? Kontakta schemaläggarna i SOL-husen schemasol.luse.