lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrits Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Pirstagarna för läsåret 2017/2018

Balboa Álvarez, Carolina. Kandidatuppsats i spanska med titeln Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario ’Mot en större verklighet. Främmandegörande och personifikation i novellerna i La noche av Francisco Tario’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8937122

Femia, Nicolas. Kandidatuppsats i italienska med titel L’acquisizione dell’aspetto grammaticale italiano nel parlato e nei gesti ’The acquisition of Italian gramatical aspect in speech and gesture’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8946732

Hertzberg, Therese. Kandidatuppsats i franska med titeln Le niveau d’anxiété langagière dans deux salles de classe de FLE en Suède: Une étude sur les attitudes des apprenants de FLE au lycée envers l’expression orale ’Talängslan i franska som främmande språk: En studie av två svenska gymnasieklassers attityder till muntlig språkfärdighet i franska’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8932991

Mbesherubusa Mittag, Danielle. Kandidatuppsats i franska med titeln Mer, mère et maire. Analyse de rôles actantiels dans trois romans par Ben Jelloun, Diome et Le Clezio ’Hav, mor och borgmästare. Aktantiella roller i tre romaner av Ben Jelloun, Diome and Le Clezio’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8955224

Prisceremoni 2017/2018

Prisceremonin kommer att äga rum den 21 november kl 16 i Fakultetsklubben (bredvid caféet) vid Språk- och litteraturcentrum.

Varmt välkommen!