lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Premises at SOL

On this page you will find overview maps and practical information regarding the SOL building, such as information about accessibility, computer facilities and places to study.

Översikt av SOL-husen

SOL-building

The SOL-building is made up of several separate houses which are linked together. Please ask our staff in the reception if you have any questions about directions or the location of your lecture room. They will gladly help you!

Absalon house (A)

On the ground floor of this house you will find several offices, lecture rooms, the Student Union for Humanities and Theology(HTS), our employment forum and the International Office. In the basement of the house you can find a quiet room for relaxation and several bookable meeting rooms. For bookings contact the reception located in the atrium.

Library (B)

Here you will find the SOL Library, a computer room (floor 3), the Humanities Lab (in the basement) and quiet reading rooms (floors 3 and 4).

Humanities house (H)

On the ground floor of this house you will find most of our academic advisors that operate in the SOL-building as well as the Auditorium. There are also several offices and a number of lecture rooms in the house.

Linguistics house (L)

Here you will find lecture rooms and office spaces.

Salsbeteckningarna har i schemat en bokstav och tre siffror, exempelvis L201. L:et står för Lingvisthuset och 201 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder bottenplan, 2 betyder en trappa upp osv.

Tillgänglighet

Till entréerna ansluter utvändiga ledstråk för synskadade. Dessa leder i sin tur till invändiga ledstråk. Från dessa entréer nås enkelt hissar och ramper som leder till övriga utrymmen i SOL-husen.

Hörslingor finns i salarna A121, A129b och A339 i Absalon. I Humanisthuset finns hörslingor i hörsalen och salarna H135a, H135b, H140, H239a och H339.

Läs- och studieplatser

Tysta läsesalar finns på tredje och fjärde våningen i bibliotekets läshus. Du når läshuset via tredje våningen i biblioteket. För övrigt finns studieplatser utspridda på samtliga våningsplan i bibliotekshuset samt på ”balkongerna” i anslutning till foajén och i Absalons foajé. Som registrerad student vid någon av institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna kan du även boka grupprum via receptionen.

Datorplatser

Datorsalen finns i SOL-biblioteket och är tillgänglig under bibliotekets öppettider. För att kunna logga in på datorerna behöver du ett studentkonto med lösenord.

Här finns information om hur du aktiverar ditt studentkonto

Observera att det inte finns något lagringsutrymme på datorerna i datorsalarna eller biblioteket. Om du vill spara filer måste du medföra ett eget USB-minne eller liknande.

Tala med receptionen i foajén om du är osäker på hur du ska få din inloggning att fungera.

Studentpentry

På bottenvåningen i Absalonhuset, närmast utgången mot UB-parken, finns SOL:s studentkök. Där finns kylskåp, mikrovågsugnar och möjlighet att sitta och äta medhavd mat.

SOL Opening hours

Monday-Friday: 7:30 am -7:00 pm
Saturday: 10:00 am -4:00 pm
Sunday: Closed

The entrances are open Monday to Friday 6:30 am -10:00 pm and Saturday 10:00 am - 4:00 pm for HT-students and Department of Communication and Media students holding a LU-card.

During Sundays and public holidays the entrances are either closed or subjected to flexible opening hours.

Contact Information

Delivery address: Finngatan 1, 223 62 Lund
Mailing address
: Name of Unit, Lund University, Box 201, SE-221 00 Lund, Sweden
Visiting address
: Helgonabacken 12
Internal postal code
: 20

Externa lokalbokningar

Behöver du boka en lokal på SOL? Kontakta schemaläggarna i SOL-husen schemasol.luse.