lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Översättning

Avancerad nivåGes termin
Svensk stilistik och språkvård, 12 hp (FÖUN01)höst 2017
Översättning till svenska 1, 12 hp (FÖUN02)höst 2017
Översättningsteori, 6 hp (FÖUN03)höst 2017
Genrekunskap och textanalys, 7,5 hp (FÖUN04)vår 2018
Översättning till svenska 2, 7,5 hp (FÖUN05)vår 2018
Översättning från danska, 15 hp (FÖUN18)höst 2017
Övrigt
Översättning: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (FÖUM11)vår 2018
Översättning: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (FÖUM22)vår 2018
Översättningsvetenskap: Teori, metod och tillämpning, 15 hp (FÖUN16)höst 2017
Översättning till svenska 3, 15 hp (FÖUN17)vår 2018
Översättning från ett andra källspråk, 15 hp (FÖUN19)höst 2017

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: