lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Översättning

Avancerad nivåGes termin
Svensk stilistik och språkvård, 12 hp (FÖUN01)höst 2018
Översättning till svenska 1, 12 hp (FÖUN02)höst 2018
Översättningsteori, 6 hp (FÖUN03)höst 2018
Genrekunskap och textanalys, 7,5 hp (FÖUN04)
Översättning till svenska 2, 7,5 hp (FÖUN05)
Översättning från danska, 15 hp (FÖUN18)höst 2018
Övrigt
Översättning: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (FÖUM11)
Översättning: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (FÖUM22)
Översättningsvetenskap: Teori, metod och tillämpning, 15 hp (FÖUN16)höst 2018
Översättning till svenska 3, 15 hp (FÖUN17)
Översättning från ett andra källspråk, 15 hp (FÖUN19)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: