lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 13 juli respektive 15 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Kurser öppna för sen anmälan hösten 2018

En lista över kurser som är öppna för sen anmälan publiceras efter 13 juli.

Arabiska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Barnlitteratur

Grundkurser

Danska

Grundkurser
Fortsättningskurser
Övrigt

Engelska

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Europastudier

Avancerad nivå

Filmvetenskap

Grundkurser
Kandidatkurser
Avancerad nivå

Franska

Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Grekiska (antik och bysantinsk)

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Grekiska (nygrekiska)

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Kandidatkurser
Avancerad nivå
Övrigt

Isländska

Nybörjar-/grundkurser

Italienska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Japanska

Nybörjarkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Jiddisch

Grundkurser
Fortsättningskurser

Kinesiska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Kognitiv semiotik

Avancerad nivå

Latin

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser
Kandidatkurser
Avancerad nivå

Mellanösternstudier

Grundkurser
Fortsättningskurser
Övrigt

Rumänska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser

Ryska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Spanska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Svenska som andraspråk

Grundkurser
Fortsättningskurser

Tyska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Öst- och centraleuropakunskap

Grundkurser
Övrigt