lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. doktor i litteraturvetenskap 2017 med avhandlingen Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige. Fil. master i Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän/skandinavisk litteratur. Doktorand i litteraturvetenskap 2012-2017 med en forskningsvistelse vid Columbia University New York 2016-2017.

Intresseområden: Tecknade serier, intermedialitet, sjävframställning, narratologi, metafiktion, Peter Kihlgård, Bertil Malmbergs författarskap, lyrik, brittisk 1800-talsprosa, ekokritik, skönlitteratur och medicin och mycket mer.

Har tidigare bland annat arbetat med litteraturkritik, undervisat i svenska och engelska, skrivit ett läromedelspaket om engelskspråkig litteratur samt introducerat Carol Ann Duffy med ett urval dikter i svensk tolkning i Lyrikvännen/Peqoud.

Forskning

Om forskningen

Avhandlingens titel är Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige och disputationsdatum är den 21 oktober 2017. Mitt avhandlingsarbete undersöker den grafiska självbiografin i samtiden. Historik och framväxt i ett internationellt perspektiv klarläggs för att de svenska materialet ska kunna placeras i en kontext. Huvudsakligen belyses en svensk korpus i ett längre analyskapitel där tematiken i undersökningsmaterialet kartläggs, men framför allt dess seriespecifika och narrativa berättarstrategier. Utblickar görs också mot internationella motsvarigheter. I avhandlingens andra del görs fördjupade fallstudier av Malin Billers, Mats Jonssons och Simon Gärdenfors grafiska självbiografier.   

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:

 • Ernst, N. (2017) ”Det tecknade jaget. Berättarstrategier i den svenska självbiografiska serieromanen” i De tecknade seriernas språk: Uttryck och form (red. David Gedin) Balzamo förlag.
 • Ernst, N. (2017) Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige. Diss. Apart förlag.
 • Ernst, N. (2016) ”Performing rituals and the process of healing through art: a graphic memoir example” i Performativity in Literature: The Lund–Nanjing Seminars (red. Eva Hættner Aurelius, Jon Helgason, Chengzhou He) med utgivning i Vitterhetsakademiens Conference series.
 • Ernst, N. (2015) ’Photographs in Graphic Memoirs by Jonsson and Moissenen’, Image& Narrative volume 16, no 2 (2015). (Peer-reviewed e-journal on visual narratology and word and image studies) http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/814/619
 • Ernst,N. (2015) ”Hembygden som helig plats, hemmet som det heliga rummet. Tankar kring Selma Lagerlöfs Jerusalem”, i Religion – 21 försök, (red. Mattias Hesserus och Peter Lutherson). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga föremål.
 • Ernst,N. & A. Lindhé (2005). Streams in Literary History. Liber AB. (literary history)
 • Ernst,N. & M. Andersson (2003). Streams in Literature. Liber AB. (All-in-one book for International Baccalaureate Programme)

Undervisning:

 • LIV A25: Teorier om barnlitteratur (vt 2013)
 • LIV A15: Barnlitteraturens historiafrån 1850- (ht 2013, ht 2014)
 • LIV A03/04: Författarrollen, offentligheten och samhället (ht 2013, vt 2014)
 • LIV A10: Romantiken – nätbaserad grundkurs (vt 2014)
 • LIV A20: Tre vägar genom 1900-talet –nätbaserad fortsättningskurs (vt 2014)
 • SASH16: Survey of Swedish Literature (vt 2015)
 • LIV A60: Författare, medium, samhälle –nätbaserad grundkurs (vt 2016)
 • LIV A70: Uppsatshandledning,fortsättningsnivå – nätbaserad grundkurs (vt 2017)
 • SFU NIvå 1: Svenska för universitetsanställda (vt 2017)
 • SFU Nivå 2: Svenska för universitetsanställda (ht 2017)

Konferenspresentationer:

 • Ernst, N. "Framing the Emotions of Trauma and Mental Illness", vid konferensen Stories of Illness/Disability in Literature and Comics. Intersections of the Medical, the Personal, and the Cultural, Berlin, 27-29 oktober 2017.
 • Ernst, N. "Comics creation as a social experiment: Simon Gärdenfors' playful performance", vid Symposium: Punkt, Punkt, Komma, Strich – Comics from Northern Europe, Alfried Krupp Wissenshaftkolleg, Greifswald, 9 maj 2017.
 • Ernst, N. "Piecing Together a Past: A Graphic Memoir about Adoption", vid konferensen

  Nordic Research Showcase – Scandinavian Studies at the Universities of Edinburgh, Copenhagen & Lund, 25-27 april 2017.

 • Ernst, N. ”Det tecknade jaget. Berättarstrategier i den svenska självbiografiska serieromanen”, vid konferensen Tecknade serier – ett outforskat språk, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, 22 maj 2015.
 • Ernst, N. ”Berättarstategier i den självbiografiska serieromanen, vid konferensen Att skriva liv. Fakta, fiktion, feminism, Göteborgs universitet, 22-23 maj 2014.
 • Ernst, N. ”Meta-narrative Strategies in Graphic Memoirs, vid (ISSN) International Conference on Narrative, MIT, Cambridge, 27-29 mars 2014.
 • Ernst, N. (2013) ”Me, Myself and I. The Use of Metafictional Strategies in Autobiographical Swedish Comics”, vid NNCORE International Conference in Comics Studies, Helsingfors universitet, 23-25 maj 2013.
 • Ernst, N. (2013) ”Me, Myself and I. The Use of Metafictional Strategies in Autobiographical Swedish Comics”, vid SASS Society for the Advancement of Scandinavian Studies, San Fransisco 2-4 maj 2013.
Övrigt:
 • Presentation av avhandling och forskning vid symposiet Serier - pågående forskning. Tema:verklighet, Malmö högskola, nov. 2017.
 • Gästföreläsning om konstnärlig och litterär gestaltning i tecknade serier, Författarskolan, Lunds universitet, nov. 2017.
 • Forskningsvistelse vid Columbia University, New York, 2016-2017.
 • Utveckling och utformande av litteraturvetenskapliga nätkurser på grundutbildningen, Lunds universitet, dec-jan 2014-2015.
 • Fortbildningsföreläsning/workshop, ”Den grafiska romanen” för Katedralskolans svenskkollegium i Lund, 13 okt 2014.
 • Ernst, N. (2014) ”Rhetorical Strategies in Graphic Memoirs”, vid symposiet Word-Image Interactions in Literature: Practices, Theories, Methodologies, Uppsala universitet, 22 maj 2014.
 • Ernst, N. (2013) ”Performativity in Autobiographical Comics. Malin Biller’s "If Someone Howls in the Woods”, vid Nanjing University (joint seminar on Literature and Performativity – Nanjing/Lund), 25 feb 2014.
 • Moderator och arrangör vid Lundensiska litteratursällskapets litterära afton ”Det tecknade jaget”, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 18 mars 2013. Medverkande: Serieskaparen Simon Gärdenfors, serieskaparen och psykologen Daniela Wilks.
 • Ämneslärare i engelska och svenska 1999-2012 vid Katedralskolan i Lund. Utvecklingsledare i engelska 2000-2005.

Nina Ernst

Lärare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor
Svenska som andraspråk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post nina.ernstlitt.luse

Rum
H232B (lärare)
H232 b (universitetslektor)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 74 37