lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (25 st)
Working papers (6 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Eva Klingvall

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.klingvallenglund.luse

Telefon 046–222 02 91

Rum SOL:H332b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20